Bilgi Çeşitleri:

Katolik Hristiyanlığın merkezi Vatikan'dır.

Hristiyanlığı kabul eden ilk halk Süryaniler'dir ve şu an çoğu Süryani Türkiye topraklarında bulunur.

Hristiyanlığı kabul eden Roma İmparatoru Büyük Constantin'dir.

Hristiyanlık en çok inanılan din tam 3.2 Milyar inananı var.

Katoliklik bir Hristiyan mezhebidir.

Ortodoksluk bir Hristiyan mezhebidir.

Protestanlık bir Hristiyan mezhebidir.

Vatikan’ın ekonomisi posta pulları, turist hatıraları ve müzeler için giriş ücreti ile sağlanıyor.

Vatikan’ın şehrinin resmi İtalyanca ismi Stato della Citta del Vaticano'dur.

İsviçre Muhafızları Vatikan ve Papa'nın da muhafızıdır.

Vatikan boşanma yasası olmayan iki ülkeden biridir.

Vatikan’da yaşayan biri her sene 54 litre şarap içmektedirler.

Vatikan’da doğunca değil, çalışınca vatandaşlık verilmektedir.

İtalya’da İtalya hükümetine para ödemek yerine vergilerinin yüzde sekizini Vatikan’a bağışlayabilirler.

Vatikan dünyanın en küçük ülkesidir.

Resmiyette Vatikan, Roma'da olan bir ülkedir.

Vatikan nüfus olarak, dünyanın en küçük ülkesidir.

Vatikan’daki radyo istasyonundan 20 farklı dilde yayın yapmaktadır.

Vatikan 2021 itibariyle 102 yaşındadır.

Vatikan nüfusunun hepsi katoliktir.

Vatikan UNESCO'nun miras alanı altında olan tek ülkedir.

İnanışa göre Hz. İsa Beytüllahim isimli şehirde doğmuştur.

İnanışa göre Hz. Meryem hiç bir erkekle ilişki yaşamadan Hz.İsa'yı doğurmuştur.Fakat İncil'de Meryem'in Yusuf diye bir nişanlısı olduğu sözedilir Kuran'da bir nişanlıdan bahsedilmez.

Hz. İsa çoğu tarihçiye göre Yahudileri uyarmak için gönderildi ve bir Yahudi idi.Hatta İsa'nın gerildiği çarmıha Yahudi Kral yazıldığı iddia edilir.

Hz. İsa ve arkadaşları Roma İmparatorluğu tarafından pek takılmamış Yahudilerin iç meselesi olarak görülmüştür.

Hristiyanlık Ortadoğu ve Anadolu'da yayılmaya başlayınca Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı yasakladı ve Hristiyanları Arenalarda yaktı.

Hristiyanlar yasaklar yüzünden uzunca bir süre yer altında yaşadı.

Noel ile yılbaşının hiçbir alakası yoktur.

Noel İsa'nın doğduğu gündür yani 25 Aralıktır.

Paskalya ise İsa'nın çarmığa gerildikten 3 gün sonra dirilmesini kutlar.

Şükran günü sadece ABD ve Kanada'da kutlanır.

Çin'de 70 Milyon Hristiyan vardır.

Misyoner hareketi şudur;18-20 yaş arası gençler Afrika ve Uzakdoğu ülkelerine gider ve hristiyanlığı yayar.

Kullandığımız Gregoriyan takvim (Bizim değimimiz ile Miladi Takvim) Miladı İsa'nın doğuşu olarak alır.

Hristiyanlar için Pazar kutsaldır çünkü İsa'nın dirildiği güm olarak bilinir.

Papalık Batı tarihinin en eski diplomatik kurumudur.

Şu an var olan Papa Arjantinli Papa Francis'dir.

Bir ara Vatikan'da kadın bir papa var olmuştur.

Ortodoks mezhebinin Katolik mezhebinden farklarından biri Ortodoks kliselerinde resimlere daha ömem verilir.

İsa Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilmiştir

Orta Doğu'da nüfusa oranlar en az Hristiyan Türkiye'dedir.

Vatikan GSMH’ye sahip değildir.

Vatikan ile İtalya arasında 3,21 kilometrelik sınır vardır.

Vatikan Central Park’ın sekizde biri kadardır.

Vatikan en yüksek suç oranlarından birine sahiptir.

Vatikan’da bulunan Aziz Petrus Bazilikası dünyada bulunan en büyük Katolik Kilisesi'dir.

Vatikan’da aktif çalışan bir hapishane yoktur ve ülkede sadece bir hakim bulunmaktadır. 

Vatikan nüfusunun %95'i erkektir.

Vatikan vatandaşlığı geçici verilir.

Sistine Şapeli'nde fotoğraf çekmek yasak.

Paskalya'dan önceki cuma günü Papa sunağın önünde uzanabiliyor.

Normal bir kadının Vatikan'da yaşayabilmesi için bir İsviçreli Muhafız ile evlenmesi lazım.

Vatikan’da doğum oranı 0'dır.

Vatikan’da bir benzin istasyonu vardır.

Dünyada olan popüler yerel posta hizmetleri Vatikan’da bulunuyor.

Vatikan’da bulunan mağazalarda vergi yoktur.

Vatikan demiryolu dünyanın en kısa demiryoludur.

Vatikan’da bulunan Apostolik Kütüphanesi'nde 1 milyondan çok kitap vardır.

Aziz Petrus Bazilikası dünyada bulunan en büyük Hristiyan kiliselerinden biridir.

Papa eşcinsel evliliklere karşıdır.

Papa’nın mütevazi bir hayatı vardır.

Papa bir sosyal adaletçidir.

Papa bir muhafazakar’dır.

Papa Cizvit Tarikatı üyesidir

Papa, Francis ismini alan ilk papadır.