Bilgi Çeşitleri:

Osmanlı zamanlarında Fatih ve Bayezid camilerinin avlusunda sergi kurulur ve avlulardan yiyecek, kıyafet satan küçük dükkanlarlar bulunurdu.

Topkapı Sarayı ismini eski sarayın sahilinde bulundan toplu kapısından almıştır.

Topkapı Sarayının Fatih zamanlarındaki ismi Yeni Saray’dı.

2. Süleyman kadınlarla meşgul değildi.

Orhan Gazi zamanlarında Bizans’ta taht kavgaları yaşanıyordu.

Osmanlı’da şehzadeler babalarıyla birlikte savaşa gittikleri zaman ihtiyat kuvvetlerini yönetirdi.

Osmanlı’da yeniçerilere silah yapan, tedarik eden ve orduya yetiştiren askerlere cebeci denirdi.

Osmanlı zamanlarının İstanbul’unda sandal ve kayıklarının birçok nevileri vardı.

Osmanlılar Kemal Devri’nde şehzadeler sancaklara riyaset ettirilirdi.

Osmanlılar Venedikliler ile İspanyollar gibi gemilerini çektirmek için forsa adı verilen, gemilere zincirle çakılı esirler kullanırlardı.

Mürevvih İbni Batuta Orhan Gazi dönemindeki kadınlarından bahsederken: — Türk kadınları yüzlerini örtmezler. Erkekleri onlara hürmet gösterir ki, görenler onların hüddamı sanır. demiştir.

Türk ünlülerinin hayatlarını anlatan Sicilli Osmani kitabının yazarı Süreyya Bey ömrünü kitaplıklarda mezarlıklarda not almakla geçirmiştir.

Sokullu Mehmet Paşa’nın çocuğu Hasan Paşa Osmanlı’nın en zengin vezirlerden bir arşı milyarderdi.

Hasan Paşa Tokat civarında Deli Hasan tarafından basılmıştır.

At kestanesi ağaçları Fransa’ya İstanbul’dan ihraç edilmiştir.

Paris bulvarları at kestaneleri ile süslenmiştir.

Üniversite kütüphanesinde olan Kuran’ın sayfası gümüştür.

19. Yüzyılda İstanbul gençleri kafalarına 204 cm şal sararlardı.

Sokullu Mehmet Paşa şehit olduğu zaman üstünde olan kanlı gömleğini ailesi 200 yıl sakladı.

Pehlivan Kara Ahmet bir kahvede ansızın vefat etmişti.

Osmanlı’da ilk satın aldığımız buharlı gemi Swift’ti.

Lale devrinin en namlı lalecisi Tabak Ata’ydı.

Sokullu Mehmet Paşa’nın kıymetli inci bir tespihi vardı.

Osmanlı zamanındaki mevlütlerde öd ağacı yakılırdı.

30Orhan Gazi 1362 yılında ölmüştür.

1. Murad 1389 yılında ölmüştür.

Abdülaziz’in şeyhülislamlarından biri olan Ahmet Muhtar Efendi fakir turşucunun oğluydu.

Bizans’ın son imparatoru 11. Konstantin’di.

4. Murad döneminde tütün ve alkol tüketmek yasa dışıydı.

İstanbul’da ilk kahvehane 16. Yüzyılda Tahtakale’de açılmıştır.

17. Yüzyılda İstanbul’da şehir ahlaksızlığı baş göstermişti.

17. Yüzyılda arzuhalciler inzibat altındaydı.

18. Yüzyılda kasapları devlet tayin ederdi.

Küsler üzerlerine kalın deriler gerilmiş muazzam davullardır.

Princeton Üniversitesi'nde araştırmacılar kedileri telefon işlevi görecek bir iletişim cihazı haline getirmeyi başarmıştır.

Dünya tarihinde en eski meclis İzlanda'ya ait. Meclis 1091 yıldır (930) faaliyet gösteriyor.

1900'lü yıllarda, parasını ödediğiniz taktirde camınıza uzun bir çubuk yardımıyla vurarak sizi uyandıran kişiler vardı.

Dinozorların evrimleşmiş olabilmesinin tek nedeni, o zamanlarda atmosferde daha fazla oksijen bulunmasıdır. Günümüzdeki hiçbir amfibi veya sürüngen, dinozorların boyuna erişemez, çünkü atmosferimizde o kadar oksijen bulunmamaktadır.

Bilinen en eski insan yapımı dini yapıt, MÖ 10.000'de yapılmış olan Göbeklitepe'dir ve Şanlıurfa'da bulunur.

Gamalı haç, Hitler'in eline geçmeden önce 3000 yıl boyunca iyi şansın sembolüydü.

Çatal kullanımı ilk olarak İtalya’da başlamıştır.

Dünya üzerinde şu ana kadar yaşamış en uzun yılan olan Titanoboa'nın boyu 15 metreye ulaşabiliyordu, günümüzde yaşayan en uzun yılan olan piton ise maksimum 7 metreye ulaşabiliyor ve ağırlığı yaklaşık bir ton.

Bavyera'daki Roma Katolikleri, 1740 yılında Pug'ın Emri adlı gizli bir topluluk kurdu. Bu topluluğa katılan bütün yeni üyeler, içeri girmek için köpek tasmaları takıyor ve kapıda kaşınıyorlardı.

Abraham Lincoln, politikaya atılmadan önce şampiyon bir güreşçiydi.

Caligula olarak da bilinen Roma İmparatoru Gaius, en sevdiği atlarından birini senatör ilan etmişti.

Eski Mısır'da sinekler Firavun'u rahatsız etmesin diye kölelerin vücudu balla kaplanırdı.

Günümüzde kullanılan Amerikan bayrağı lise öğrencisi Robert Heft tarafından bir ödev olarak tasarlanmış. Heft, bu ödevinden ancak B- alabilmiştir.

2. Dünya Savaşı'na katılan çoğu İngiliz tankında çay demlemek için gerekli tüm ekipmanlar mevcuttu.

Geçtiğimiz 3000 yılın sadece 240 yılı barış içinde geçmiştir.

Antik Yunan'da çoğu insan, bebeklerin havada uçuşan parçacıklardan veya mikroskobik hayvanlardan meydana geldiğine inanırdı.

Vikingler'in boynuzlu kasklar taktıklarına dair bir bulguya, şimdiye kadar ulaşılamamıştır. Hepimizin kafasında oluşan bu imajın kaynağı aslında Wagner'in "Der Ring des Nibelungen" adlı operasıdır.

Kristof Kolomb, şu anki Amerika Birleşik Devletleri'nin ana karasına ulaşmamıştı. Onun keşfettiği asıl bölge Karayipler'in kıyı şeridiydi.

Batı Amerika'da kovboylar 'kovboy şapkası' olarak bildiğimiz şapkayı takmıyordu. O zamanın tercihi genel olarak melon şapkalardı. Kovboy şapkaları Amerikan İç Savaşı sonrasındaki ağır pazarlama taktiklerinden sonra değişmişti.

Vincent Van Gogh yaşamı boyunca resim, çizim ve eskiz olmak üzere 2000'den fazla yapıt üretti. Ancak hayattayken bunlardan sadece biri satıldı. Van Gogh belki göremedi ancak bugün dünyanın en pahalı 20 resminden 4'ü ona ait. Listede 4 tane de Picasso eseri bulunuyor.

Leonardo Da Vinci, vejetaryen ve hayvan hakları savunucusuydu. Kafeste satılan kuşları alıyor ve onları serbest bırakıyordu.

Picasso'nun tam ismi: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso'ydu.

Antik Yunan'da birine elma fırlatmak, o kişiye aşık olduğunuz ve evlenmek istediğiniz anlamına geliyordu. Elma, bir nevi aşk mektubu sayılıyordu.

Büyük İskender, neredeyse 15 yıl süren fetihleri sırasında hiçbir savaşı kaybetmedi.

Büyük iskender, yetenekli bir müzisyen ve konuşmacı, aynı zamanda da alkol bağımlısıydı.

Norveç bayrağının içinde Endonezya, Polonya, Hollanda, Finlandiya, Fransa ve Tayland olmak üzere tam 6 farklı ülkenin bayrağı vardır.

Antik Romalılar genç yaşta ölmezdi. Ortalama yaşam süresinin 25 yıl olduğu Antik Roma’da ortalamayı düşüren etmen doğum anında yaşanan kadın ve bebek ölümleriydi. Bu süreci sıkıntısız atlatan Romalılar modern çağdaki birçok insandan daha uzun süre yaşamaktaydı.

Antik Roma'da kalın kaşlıların zeki olduğuna inanılırdı. Romalı kadınlar arasında kalın kaşa çok önem verilir ve kalın kaş sahibi kadınların çok zeki olduğuna inanılırdı. Bu algıyı yaratmak isteyen Romalı kadınlar birçok yöntemle kaşlarını olduğundan daha kalın göstermeye çabalardı. Bunun için kullanılan en yaygın yöntem katranla keçi kılını kaş bölgesine yapıştırmaktı.

Antik Roma'da yapılan büyük ziyafetlerde kusmak normal olarak algılanıyordu. Abartılı yaşam tarzları dikkat çeken Romalılar, ziyafetlerde kusma geleneğine sahipti. Kusarak midelerini boşaltan Romalı zenginler, akabinde yemeğe devam ediyordu.

Bizans ordusu savaşlarda korkunç bir sıvı kullanmıştır. Gemilerdeki depolardan hortumlarla diğer gemilere püskürtülen bu sıvı, deniz suyuyla temasa geçtiğinde yanmaya başlamaktadır ve söndürülmesi çok zor bir yangın yaratmaktadır.

Birleşik Krallık'ta atların ve eşeklerin özel pasaportları vardır.

Osmanlı İmparatorluğu 1299 yılında kurulmuştur.

Şükrü Paşa Edirne'yi kurtarmıştır.

Dünya 3.5 Milyar yaşındadır

İstanbul Miladi takvime göre 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedilmiştir

Sakarya Meydan Muharebesi Sakarya'da değil Sakarya'ya çok yakın bir köyde gerçekleşmiştir

Sultan Alparslan'ın gerçek adı Muhhamed'dir.

Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Amerikan ordusunda sadece 18 pilot vardı.

2. Dünya Savaşına katılan İngiliz tanklarında çay demlemek için gerekli olan ekipmanlar vardı.

Saddam Hüseyin'e Detroit eyaletinin altın anahtarı verilmişti.

Orta Çağ'da hayvanlar yargılanıp, bazen de ölüme mahkum edilirdi.

Moğollar oklarının ucunu yakmak için öldürdükleri insanların vücut yağlarını kullanılırdı.

Eski Mısır’da bir hükümdar öldüğünde, tüm yardımcıları ve hayvanları onunla birlikte canlı canlı gömülürdü.

1800'lü yıllarda insanların ölüp ölmediği tam anlaşılamadığı için tabutun içine zil koyulurdu.

1820 yılında domateslere dava açılmıştı.

1941 yılında, İkinci Dünya Savaşı sırasında, bir yangın bombasının üzerine işeyerek onu etkisiz hale getiren Juliana isimli köpeğe Mavi Haç madalyası verilmiştir.

Winston Churchill’in kendisinin çizdiği 500’den fazla tablosu vardır.

Bilinen en eski “Dikkat Köpek Var” uyarısı Pompeii’de bulunmuştur.

Kadın samuraylara “Onna-Bugeisha” denir.

Tarihteki ilk müşteri şikayeti, MÖ 3500’den MÖ 1850’ye kadar bir ticaret merkezi olan Ur şehrinde bulunmuştur.

Yoda ilk olarak 500 yıldan fazla zaman önceki Orta Çağ kitaplarında ortaya çıkmıştır.

Tarihteki ile harita yüklü saat 1920’lerde ortaya çıkmıştır.

Almanya’daki Nördlingen kasabası, dünyaya çarpan bir meteorun açtığı kratere kurulmuştur.

Ulubatlı Hasan diye biri yoktur.

Latin alfabesine geçiş ilk kez II.Abdülhamid zamanında düşünülmüştür.

Antik Roma'da zenginler villalarda yaşarken, fakirler apartman dairelerinde yaşıyordu.

Antik Roma'da "Thermopolia" denen yemek yeme restoranları vardı.

 Antik Roma'da suçlu, Kolezyum'da düello yapardı.

Gladyatör savaşları sırasında izleyicilerin baş parmak kaldırması bağışlanma anlamına gelmezdi.

Antik Roma'da yapılan en büyük kutlama Saturnalias'dı.

Ortadan birleşen kaşlar bir saygınlık ifadesiydi.

Antik Roma'da kadınların isimleri olmazdı.

Antik Roma’da ordu liderleri savaşmazdı.