Bilgi Çeşitleri:

Albert Einstein bir Yahudi'dir.

Kudüs İbrani Üniversitesi'ne göre, Türkiye'de 15.000 civarında Yahudi yaşamaktadır.

Yahudilik en eski tek tanrılı dindir.

İbrani Yahudiliğin bir diğer ismidir.

Yahudilik bir dinin yanında bir milletdir.

Yahudilik tarihi Hz. İbrahim'in doğumu ile başlar.

Siyonizm kurucusu Teodor Heltz'dir.

İlk İsrail başbakanı İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

İspanya'dan kovulan Yahudileri 2. Beyazıd kabul etmiştir ve Yahudiler Osmanlı İmparatorluğu'nda huzur içinde yaşamıştır.

Yahudiler için de cuma tatildir.

Osmanlı İmparatorluğu tam 500 yıl (1517-26 Aralık 1917) fakat İsrail kurulduktan sadece 10 gün sonra Arap devletleri ile savaşmıştır yani biz Yahudileri 400 yıl barış ortamında tuttuk onlar ise 10 gün bile tutamadılar...

Yahudilik için Ahit tanrı ile sözleşmek demektir.

Bir insanın Yahudi olması için annesinin Yahudi olması gerekir.

Sünnet Yahudilik'te de vardır.

Gökkuşağı Yahudilik için bir semboldür.

Yedi kollu şamdam Yahudilik için önemlidir.

Sinagok Yahudi ibadethanesidir.

Yahudi erkekler takke takar.

Yahudilik'te ibadet için sadece dua edilir.

Yahudilik'te oruç tutulur.

Ağlama duvarı Süleyman Mabedi'nin kalan son kısmıdır ve Yahudilik için kutsaldır.

Kefaret Günü (İbranice: יוֹם כִּפּוּר, Yom Kipur), Yahudilikde yılın en kutsal ve dini ağırlığa sahip günüdür. Günün ana temaları kefaret ve tövbedir. Yahudiler genel olarak bugünü 25 saatlik bir oruç ve yoğun olarak dualarla günü büyük kısmını sinagogda geçirirler.

Yahudiler de domuz eti yenmez.

Yahudilik'te kadın peygamberler vardır.

Siyonizm 20. Yüzyılın başlarında çıkmış ve 1948 yılında gerçekleşmiş Yahudilerin bir Yahudi ulus devleti kurma hayalidir.

Harhardiler antisiyonist yani Yahudilerin bir devleti olmamasını savunan bir Yahudi mezhebidir.

Yahudiler uçaktayken sürekli dua okur çünkü uçaktayken mezarlığın üstünden geçerler ve bu Yahudi inancında günahtır.

Yahudiler midye ve kalamar gibi deniz ürünlerini yemezler.

Yahudiler yeni taşınılan evleri yıkarlar böylece evin sahibinin işlediği eski günahlarının silindiği inanılır.

Erkek Yahudiler bir favori bırakırlar.

İsrail’de İbranice ile birlikte Arapça da resmi dildir.

Kudüs’e, her yıl ortalama, Tanrı’ya hitaben yazılmış 1000 mektup gelmektedir. Ayrıca psikolojide Kudüs Sendromu, Kudüs ziyareti sırasında ortaya çıkan bir grup psikolojik görüngüyü tanımlamak için kullanılır.

En az 400 Nazi soyundan gelen insan Yahudiliği kabul etmiş ve İsrail’e taşınmıştır.

İsrail’de belirli bir kilonun altındaki modellerin mankenlik yapmaları yasaklanmıştır.

İsrail yüz ölçümü bakımından dünyadaki en küçük ülkelerden biridir. En doğu noktasından koşmaya başlasanız yaklaşık 2 saat sonra Batı sınırına ulaşabilirsiniz.

İsrail'in ordusunu diğer ordulardan ayıran çok acayip bir özelliği var; kadınlar da erkekler gibi zorunlu askerlik kapsamındalar.

İsrail'in banknotlarında görme engelliler için "Braille alfabesi" (körler alfabesi) kullanılır.